NL EN
DE FR

ANBI Gegevens Stichting Het Depot


ANBI Gegevens Stichting Het Depot 2015

RSIN nummer 28091203

 

Doelstelling

Het dienen, ondersteunen en stimuleren van cultuur en in het bijzonder beeldhouwkunst.

 

Bestuur en beloning

Het bestuur bestaat uit 7 leden waaronder voorzitter, secretaris en penningmeester.

Het bestuur en directie zijn onbezoldigd.

 

Baten en lasten en reserves

De baten bestaan uit:

donaties € 2.851.000,-

omzet    € 439.400,-

Totaal    € 3.290.400,-

 

De lasten bedragen € 3.290.400,-

De reserves zijn nihil

Stichting Utopa actualiseert en stimuleert creatieve talenten van mensen
Lees verder Stichting Utopa