NL EN
DE FR

Meer informatie


Telkens vragen bezoekers en beeldhouwers het hoe en waarom van de beeldengalerij.
Hoe duidelijk we ook in onze brochure vertellen wat de stichting Het Depot doet en waarom, er blijven blijkbaar veel vragen over. Beeldengalerij Het Depot doet van alles maar is toch ook niet gemakkelijk in te delen in de “beeldenwereld” van vandaag de dag.

Iedereen praat met lof over het beeldenmuseum in Wageningen, maar zelf zeggen we geen museum te willen zijn. Immers collectioneren is niet ons doel. Bovendien, welk museum is nu bereid zijn collectie te verkopen of af te stoten? En waarom alleen torsen en fragmenten? Zijn we dan een galerie? Nee, want het aan de man brengen van de beelden van Het Depot is niet ons hoofddoel. We hebben ook geen beelden in consignatie, dus toch een museum? We willen beeldhouwers helpen, een opstap geven, dat lijkt weer op een galerie. “Bent u dan een beeldentuin?” Nee, want we hebben ons over de tuin ontfermd, omdat er zoveel prachtige waardevolle bomen in het voormalige arboretum van de afdeling bosbouw van de universiteit in Wageningen staan en stonden. “Dus een bomentuin dan?” Ja en nee. We koesteren de tuin en de tuin is een prachtige omgeving voor beelden, maar je moet ze zelf ontdekken.

Maar de oude villa Hinkeloord is zo prachtig gerestaureerd, en de nieuwbouw heeft zo’n spraakmakende architectuur. Gaat het dan om de architectuur of om monumenten? Ook, maar boven alles gaat het ons om mensen.

Stichting Utopa, die de activiteiten van Stichting Het Depot mogelijk maakt, heeft altijd mensen in het vizier. En in Het Depot zijn dat de beeldhouwers. Een opstap of een steuntje in de rug waar dat nodig of wenselijk is. Zodat ze zichzelf beter kunnen ontplooien. We geven opdrachten voor werk dat niet zo gemakkelijk 'verkoopbaar' is. Dat kan zijn omdat de kunstwerken te groot en dus kostbaar zijn, maar ook omdat bepaalde kunst soms niet 'in' is. We maken monografieën en geven beurzen aan beeldhouwers van torsen en fragmenten. De tors past in onze opzet. Het is een bij uitstek menselijke figuur en laat ruimte voor fantasie. En natuurlijk zijn beeldhouwers geholpen met een platform op niveau. Toch willen we ons niet uitsluitend wenden tot het museum- en galeriepubliek.
We zoeken specifiek naar publieksgroepen die we met de beelden in Het Depot een plezier kunnen doen. En daarbij is het niet uitsluitend van belang of dat publiek koopkrachtig is. Juist ook mensen die niet zo gemakkelijk of niet zo dikwijls naar kunst kunnen of komen kijken. Kinderen, studenten, blinden, ouderen en mensen met een beperking.

U begrijpt het inmiddels, bij Het Depot gaat het niet alleen om beeldhouwkunst maar vooral om mensen. De mens staat centraal. Van mensen voor mensen.

Stichting Utopa actualiseert en stimuleert creatieve talenten van mensen
Lees verder Stichting Utopa