Over Het Depot

Stichting Utopa en haar visie

Beeldengalerij Het Depot is voortgekomen uit de idealen van Stichting Utopa. Bij Stichting Utopa staan de ontwikkelingskansen van mensen centraal, van kind tot kunstenaar. Utopa investeert in de creatieve talenten van mensen, daar waar de aanleg van enkelingen, om welke reden dan ook, geen kans krijgt. Met aandacht, ruimte, tijd en respect voor onze omgeving maken we samen de wereld een beetje beter.

Onze samenleving legt zwaar de nadruk op bepaalde waarden, maar plaatst daardoor andere in de schaduw. Stichting Utopa levert een bijdrage aan het compenseren van deze onevenwichtigheden. Dit doet Utopa met eigen initiatieven, zoals Beeldengalerij Het Depot, én door het steunen van andere projecten. Zo draagt Utopa bij aan een samenleving waar ruimte is voor de ontwikkeling van ieder mens.

 

Meer informatie over Stichting Utopa vindt u hier: www.utopa.nl

Aandachtsgebieden

Mens tot mens

 • ongelijkheid in de samenleving
 • kinderen en jongeren
 • mensen met een beperking
 • emancipatie en ‘demancipatie’

Mens en werk

 • arbeidsfilosofie
 • vakmanschap

Mens en omgeving

 • archeologie en geschiedenis
 • monumenten
 • beeldhouwkunst
 • muziek

Mens en natuur

 • planten en bomen
 • arboreta

 

Het ontstaan van Utopa

Hoezeer Stichting Utopa en de Topa Groep door de eigendomsverhouding ook met elkaar zijn verbonden, de commerciële zeggenschap over de Topa Groep berust niet bij de stichting. De samenhang tussen Stichting Utopa en de Topa Groep is als bij een munt: twee zijden die elkaar niet zien maar toch bij elkaar horen. Twee verschillende gezichten die samen een eenheid vormen. Stichting Utopa is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

 

Lees hier meer over de visie
van Stichting Utopa »