NL EN
DE FR

Welkom

bij Beeldengalerij Het Depot

Beeld in Beweging

Thematentoonstelling

7 april 2024 tot en met 22 september 2024

Jan Pater

Solotentoonstelling

11 februari 2024 t/m 9 juni 2024

Arboreta

Hinkeloord en De Dreijen

Permanente tentoonstelling

Emile van der Kruk

Permanente tentoonstelling

Eja Siepman van den Berg

Permanente tentoonstelling


Welkom bij Beeldengalerij Het Depot

Actueel

Beeldengalerij Het Depot is een museaal podium voor de hedendaagse beeldhouwkunst en stelt daarbij de ontplooiingskansen van de kunstenaar centraal: van mensen voor mensen. De collectie beelden bestaat uit torsen en fragmenten van het menselijk lichaam. 

 

Beeldengalerij Het Depot is gevestigd op drie locaties, die onderling met elkaar verbonden zijn door Arboretum De Dreijen. In Villa Hinkeloord is een permanente tentoonstelling te zien van het werk van Eja Siepman van den Berg met in de benedenzaal wisselende tentoonstellingen. Ook Arboretum Hinkeloord maakt deel uit van deze locatie. De hoofdvestiging biedt tentoonstellingen van hedendaagse beeldhouwers en een tentoonstelling over beide arboreta. In gebouw De Peppel is vanaf maart 2022 een permanente tentoonstelling te zien met het werk van Emile van der Kruk. In De Peppel vinden voor scholen ook educatieve activiteiten plaats.

 

Stichting Het Depot ontwikkelt onder meer de volgende activiteiten:

  • Beeldengalerij Het Depot, een permanente tentoonstelling over hedendaagse beeldhouwkunst van torsen en fragmenten
  • Solo- en thematentoonstellingen in Beeldengalerij Het Depot
  • Educatieve rondleidingen in Beeldengalerij Het Depot voor instellingen, particulieren en het onderwijs
  • Lezingen en symposia over beeldhouwkunst en aanverwante thema's
  • Het uitgeven van monografieën van beeldhouwers
  • Het verstrekken van beurzen aan beeldhouwers
  • Het geven van opdrachten aan beeldhouwers

 

De activiteiten van Stichting Het Depot worden mogelijk gemaakt door Stichting Utopa. De doelstelling van Stichting Utopa is het actualiseren en stimuleren van creatieve talenten van mensen, daar waar de aanleg van enkelingen, om welke reden dan ook, geen kans krijgt. Meer informatie vindt u hier en op www.utopa.nl.