NL EN
DE FR

Welkom

op de site van Beeldengalerij Het Depot

Sprekende beelden

Thematentoonstelling

2 oktober 2016 tot en met 19 maart 2017

Arboreta

Hinkeloord en de Dreijen

Permanente tentoonstelling

Jeroen Meijs

Solotentoonstelling

5 juni 2016 tot en met 22 januari 2017


Welkom op de site van Beeldengalerij Het Depot

Actueel

Stichting Het Depot ondersteunt beeldhouwers van torsen en fragmenten, waarbij de ontplooiingskans van de kunstenaar centraal staat.

 

Stichting Het Depot ontwikkelt onder meer de volgende activiteiten:

  • Beeldengalerij Het Depot, een permanente tentoonstelling over hedendaagse beeldhouwkunst van torsen en fragmenten
  • Solo- en thematentoonstellingen in Beeldengalerij Het Depot
  • Educatieve rondleidingen in Beeldengalerij Het Depot voor instellingen, particulieren en het onderwijs
  • Lezingen en symposia over beeldhouwkunst en aanverwante thema's
  • Het uitgeven van monografieën van beeldhouwers
  • Het verstrekken van beurzen aan beeldhouwers
  • Het geven van opdrachten aan beeldhouwers

 

ANBI GEGEVENS STICHTING HET DEPOT 2015

RSIN nummer 28091203

 

Doelstelling

Het dienen, ondersteunen en stimuleren van cultuur en in het bijzonder beeldhouwkunst.

 

Bestuur en beloning

Het bestuur bestaat uit 7 leden waaronder voorzitter, secretaris en penningmeester.

Het bestuur en directie zijn onbezoldigd.

 

Baten en lasten en reserves

De baten bestaan uit:

donaties € 2.851.000,-

omzet    € 439.400,-

Totaal    € 3.290.400,-

 

De lasten bedragen € 3.290.400,-

De reserves zijn nihil

 

De activiteiten van Stichting Het Depot worden mogelijk gemaakt door Stichting Utopa. De doelstelling van Stichting Utopa is het actualiseren en stimuleren van creatieve talenten van mensen, daar waar de aanleg van enkelingen, om welke reden dan ook, geen kans krijgt.

 

Meer informatie vindt u op: www.utopa.nl.

Lees verder
Stichting Utopa actualiseert en stimuleert creatieve talenten van mensen
Lees verder Stichting Utopa