Kunstenaars

Josje Thissen

Geboren in Heerlen en begonnen als docente Handvaardigheid aan het MBO, vestigde Josje Thissen (1944) zich, na het volgen van de avondopleiding van de Academie voor Beeldende Kunsten in Maastricht (1982) en de opleiding Keramiek aan de Stedelijke Academie voor Plastische Kunsten in Genk, in 1994 officieel als zelfstandig beeldend kunstenaar.


Tijdens haar studietijd experimenteert ze met verschillende materialen waaronder hout, metaal, steen, was en klei. Na de studie ontwikkelt ze al snel een voorkeur voor de conceptuele richting. Voorwerpen uit de directe leefomgeving die een interessante vorm, kleur of structuur hebben vormen de inspiratiebron. Natuurlijke vormen, die door er een creatieve toe-of aanpassingen aan toe te voegen, een nieuwe dimensie krijgen. 
Sommige ontwerpen worden in brons gegoten, andere blijven in het originele materiaal. De vormgeving varieert van pure abstractie naar geabstraheerde beelden waarin zij tracht met zo min mogelijk details, zoveel mogelijk uit te drukken, zodat de waarnemer optimale ruimte krijgt voor zijn eigen interpretatie. 


In de vormgeving van haar hele  oeuvre volgt Josje Thissen de overtuiging van Ossip Zadkine (1890-1967) die zegt:“ Men moet het essentiele van de natuur bemachtigen, de intrinsieke waarheid van het voorwerp accentueren, enkele vormen weten te onderstrepen, om het voorkomen van de uiterlijke wereld uit te drukken.

Collectie

Oervorm

Oervorm

2011, keramiek 15 cm

Oervorm

Oervorm

2011, keramiek 10 cm

Oervorm

Oervorm

2000, brons 10 cm

Oervorm

Oervorm

2000, brons 10 cm

Schoentje frivolité

Schoentje frivolité

2017, brons 24 cm